Danh sách học sinh lớp 5/4 năm học 2021-2022

DANH SÁCH HS LỚP 5/4 – NĂM HOC: 2021-2022
Điểm Chính – GVCN: Võ Thành Tâm, Số ĐT: 0988632724
Nhận lớp 4/5 Cô Nguyễn Thị Lan + 09 HS lớp 4/3 cô Bé Tám

TT Họ tên học sinh Năm sinh Nữ Nơi sinh Họ tên cha NN Họ tên mẹ NN Địa chỉ SĐT Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ngũ Ngọc Hồng Ân 06/11/2011 x Đồng Tháp Ngũ Văn Lên Làm ruộng Lê Thị Phượng Làm ruộng 069-An Hòa-Định An-LV-ĐT 0853379017
2 Nguyễn Quốc Bảo 06/02/2011 TP.Cần Thơ / / Nguyễn Thị Thúy Hằng Công nhân 312-An Phong-Định An-LV-ĐT 0764622409
3 Lê Thị Bảo Ngọc 03/09/2010 x Đồng Tháp / / Lê Thị Mỹ Hạnh Công nhân 082-An Ninh-Định An-LV-ĐT
4 Văng Công Trường 28/07/2011 Đồng Tháp Văng Công Thiện Thợ hồ Nguyễn Thị Cẩm Em Dệt chiếu 308A-An Phong-Định An-LV-ĐT 0706651286
5 Phan Ngọc Thái 14/07/2011 Đồng Tháp / / Phan Thị Hồng Đào Công nhân 060-An Hòa-Định An-LV-ĐT 0335417159
6 Trần Thị Ánh Dương 27/06/2011 x An Giang Trần Văn Hoàng Công nhân Bùi Thị Út Mến Buôn bán 569-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0939897325
7 Hồ Kim Đang 08/04/2011 x Đồng Tháp Hồ Văn Xum Buôn bán Trần Thị Hạnh Buôn bán 083-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0946414587
8 Huỳnh Phạm Gia Hân 01/04/2011 x An Giang Huỳnh Thanh Sang Làm ruộng Phạm Thị Hằng Làm ruộng 525A-An Lạc-Định An-LV-ĐT
9 Lê Thị Kim Hân 31/08/2011 x An Giang / / Lê Thị Thủy Làm ruộng 534-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0842549083
10 Nguyễn Xuân Hiếu 03/10/2011 x Đồng Tháp Nguyễn Văn Bo Làm ruộng Nguyễn Thị Hồng Làm ruộng 491A-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0987581407
11 Phạm Thị Thanh Nhi 22/11/2011 x Đồng Tháp Phạm Thành Đời Buôn bán Phạm Thị Thi Nội trợ 525A-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0394800431
12 Nguyễn Minh Vũ 19/12/2011 Đồng Tháp Nguyễn Thành Tính Làm ruộng Lê Thị Mỹ Dung Làm ruộng 517-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0703380604
13 Nguyễn Phan Trọng Tường 21/12/2011 An Giang Nguyễn Trọng Lòng Công nhân Phan Thị Thanh Tuyền Công nhân 085-An Lạc-Định An-LV-ĐT
14 Lê Ngọc Bảo Trân 14/11/2011 x Đồng Tháp Lê Văn Tý Buôn bán Nguyễn Thị Thùy Trang Nội trợ 475-An Phong-Định An-LV-ĐT 01258665147
15 Nguyễn Minh Luân 08/09/2011 Đồng Tháp Nguyễn Minh Dương Công nhân Trần Thị Ngọc Dư Công nhân 507-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0342425418
16 Lê Quốc Hưng 08/10/2011 Đồng Tháp Lê Văn Nghĩa Làm ruộng Trần Thị Hân Buôn bán 16-An Ninh-Định An-LV-ĐT 0339111773
17 Trương Thị Bảo Ngọc 03/09/2010 x Đồng Tháp / / Lê Thị Mỹ Hạnh Công nhân 082-An Ninh-Định An-LV-ĐT 0902619227
18 Nguyễn Thị Cẩm Quyên 30/10/2011 x Đồng Tháp Nguyễn Thanh Tùng Làm ruộng Hà Thị Cẩm Vân Làm ruộng 270A-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0918138704 4/3
19 Trần Minh Thư 16/03/2011 x An Giang Trần Văn Sang Làm ruộng Trần Thị Phiểu Làm ruộng 703B-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0353574532 4/3
20 Nguyễn Minh Vy 09/10/2011 x An Giang Nguyễn Thành Tâm Làm ruộng Lê Thị Chúc Ly Làm ruộng 448-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0358374351 4/3
21 Võ Thị Kim Xuyến 28/04/2011 x Đồng Tháp / / Võ Thị Kim Cương Công nhân 145-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0347337882 4/3
22 Võ Thị Như Ý 26/08/2009 x Đồng Tháp Võ Trọng Sáng Làm ruộng Thái Thị Thùy Trang Làm ruộng 551-An Hòa-Định An-LV-ĐT 0378903182 4/3
23 Lê Thi Kim Ngọc 26/12/2009 x An Giang Lê Văn Suôl Buôn bán Lê Thị Tú Công nhân Định An-LV-ĐT 0888313869 4/3
24 Võ Thị Xuân Thủy 09/11/2011 x An Giang Võ Văn Phong Công nhân Lê Thị Thu Vân Công nhân 190-An Ninh-Định An-LV-ĐT 0355226210 4/3
25 Lê Văn Nguyên 07/01/2011 An Giang Lê Văn Hớt Làm ruộng Trần Thị Phấn Làm ruộng 184A-An Ninh-Định An-LV-ĐT 0365743757 4/3
26 Phan Văn Trọng 11/04/2011 An Giang Phan Văn Cường Buôn bán Hà Thị Cẩm Buôn bán 225-An Ninh-Định An-LV-ĐT 0946323418 4/3

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Võ Thành Tâm