Danh sách học sinh lớp 5/5 năm học 2021-2022

DANH SÁCH HS LỚP 5/5 – NĂM HOC: 2021-2022 8
Điểm Chính – GVCN: Nguyễn Thế Hiển , SĐT: 0335354518
Nhận lớp 4/6 cô Bùi Thị Thủy + 5 HS lớp 4/5
TT Họ tên học sinh Năm sinh Nữ Nơi sinh Họ tên cha NN Họ tên mẹ NN
Địa chỉ
SĐT
Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Nguyễn Hoàng Ân 04/08/2011 Đồng Tháp Nguyễn Văn Trọng
Công nhân
Trần Thị Cúc
Công nhân
314-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0933230533
2 Trương Tuấn Anh 20/02/2011 Đồng Tháp / / Trương Thị Mai Phương Công nhân 195B-An Lạc-Định An-LV-ĐT
3 Nguyễn Thị Ngọc Giỏi 05/11/2011 x An Giang Nguyễn Văn Mau Làm thuê Trần Thị Nguyệt Buôn bán 417-An Lạc-Định An-LV-ĐT
4 Cao Cẩm Hồng 12/11/2011 x Đồng Tháp Cao Thái Hùng
Buôn bán
Trương Thị Phượng
Dệt chiếu
142-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0366367982
5 Lê Vũ Khang 24/10/2011 Kiên Giang Lê Bình Đẳng Công nhân Nguyễn Hồng Phiến Công nhân 231-An Lạc-Định An-LV-ĐT
6 Lâm Tuấn Kiệt 21/05/2011 An Giang Lâm Thành Nhân Công nhân
Nguyễn Thị Nhung
Nội trợ An Lạc-Định An-LV-ĐT
7 Dư Thị Cẩm  Ly 18/04/2011 x An Giang Dư Tấn Được Công nhân Trần Thị Cẩm Nhung Công nhân 352-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0337274272
8 Phạm Thị Ngọc Mai 22/05/2011 x An Giang Phạm Văn Phó Làm ruộng Nguyễn Thị Tám Nội trợ 372-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0336156114
9 Phạm Quỳnh Ngọc Mai 28/08/2011 x An Giang Phạm Văn Mảnh Công nhân Nguyễn Thị Thanh Vân Công nhân 222A-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0706911878
10 Phạm Văn Minh 03/02/2011 Đồng Tháp Phạm Thanh Bình Làm ruộng Trần Thị Ánh Nguyệt Làm ruộng 328-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0944753053
11 Trần Thị Thảo My 09/08/2011 x Đồng Tháp Trần Thanh Quang Làm ruộng Nguyễn Thị Kiều Oanh
Dệt chiếu
319-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0352933949
12 Trần Kim Ngân 16/07/2011 x An Giang Trần Công Thanh Danh Công nhân Diệp Trúc Loan Dệt chiếu 439-An Lạc-Định An-LV-ĐT
13 Nguyễn Hữu Nhân 17/08/2011 An Giang Nguyễn Thành Kiên Công nhân
Phạm Thị Mỹ Hiền
Công nhân 353-An Lạc-Định An-LV-ĐT 070679943
14 Phạm Minh  Nhật 10/08/2011 Đồng Tháp Phạm Tiến Đức Làm ruộng Võ Thị Mai Làm ruộng 356-An Lạc-Định An-LV-ĐT
15 Phạm Như Quỳnh 15/04/2011 x An Giang /
/
Phạm Thị Mỹ Tiên
Làm vườn
578B-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0772193929
16 Trần Thị Yến Quỳnh 05/03/2011 x Bình Dương Trần Văn Cớ Công nhân Trần Thị Mén Nội trợ 337A-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0335060219
17 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 12/02/2010 x Đồng Tháp Nguyễn Chánh Tâm Công nhân Trần Thị Nhớ Nội trợ 314-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0366561644
18 Phạm Thị Mỹ Tâm 10/06/2011 x Đồng Tháp Phạm Văn Thuyền Buôn bán Hồ Thị Trang Buôn bán 244A-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0347552962
19 Phạm Toàn Thắng 03/10/2011 Đồng Tháp Phạm Văn Toàn Công nhân Trương Thị Tuyền Buôn bán 340-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0373490027
20 Đỗ Chí Thành 14/06/2011 Đồng Tháp Đỗ Hữu Hãng Làm ruộng Trần Thị Ngọc Điệp Công nhân 488C-An Lạc-Định An-LV-ĐT
21 Nguyễn Phước Thịnh 03/01/2011 An Giang
Nguyễn Minh Đường
Công nhân
Lê Thị Lý
Thợ may
227-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0346987433
22 Bùi Thị Anh Thư 12/08/2009 x Đồng Tháp Bùi Văn Định Công nhân Nguyễn Ngọc Thúy Công nhân 303-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0907121540
23 Đỗ Kim Trọng 19/06/2011 x Đồng Tháp Đỗ Minh Hiền Công nhân Nguyễn Thị Yến Huỳnh Dệt chiếu 488B-An Lạc-Định An-LV-ĐT
24 Lê Thanh Trúc 01/09/2011 x Đồng Tháp / / Lê Thị Hồng Thái Nội trợ 228-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0372555003
25 Trần Thị Như Tường 03/07/2011 x An Giang / / Trần Thị Ngọc Giền Công nhân 384-An Lạc-Định An-LV-ĐT
0969985851
26 Trần Thị Ánh Tuyết 27/12/2010 x Đồng Tháp Trần Văn Minh Làm ruộng Trần Thị Ngọc Trinh Nội trợ 383-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0789691877
27 Nguyễn Lê Vy 09/10/2011 x An Giang Nguyễn Thành Tâm Làm ruộng Lê Thị Chúc Ly Nội trợ 448-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0949199868
28 Châu Trần Tường Lam 18/07/2011 x An Giang
Châu Duy Khương
Làm ruộng
Trần Thị Diễm Hồng
Làm ruộng
152-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0919375476 4/5
29 Mai Song Lam 26/10/2011 x Cà Mau Mai Văn Hữu Buôn bán Nguyễn Thị Hồng Nghi Buôn bán 150-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0907125571 4/5
30 Trương Thị Kim  Ngân 06/12/2011 x Đồng Tháp Trương Hoài Phong Buôn bán
Phạm Thị Thanh
Buôn bán 184D-An Lạc-Định An-LV-ĐT 4/5
31 Cao Quốc Thắng 14/03/2011 Đồng Tháp Cao Văn Nhản Buôn bán Trần Thị Yến Buôn bán 556-An Lạc-Định An-LV-ĐT 0399945545 4/5
32 Trương Thanh Thảo 03/11/2011 x Đồng Tháp Trương Phùng Phương  Làm ruộng Nguyễn Thị Cúc  Làm ruộng 180A-An Lạc-Định An-LV-ĐT 4/5
HIỆU TRƯỞNG
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Nguyễn Thế Hiển